weber.floor 4720 (DEITERMANN SV)25kg Zobacz większe

weber.floor 4720 (DEITERMANN SV)25kg

Nowy produkt

weber.floor 4720 (DEITERMANN SV) to krzemianowy, bezbarwny, wodorozcieńczalny preparat do wzmacniania i impregnacji betonu, zapraw i tynków na spoiwach cementowych i wapiennych.Preparat do wzmacniania i impregnacji. 

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Najważniejsze właściwości produktu:

 • nie wpływa na zmianę wyglądu posadzki,
 • bardzo dobra penetracja,
 • działanie wzmacniające powierzchnię,
 • nadaje olejoodporność posadzce,
 • paroprzepuszczalny,
 • bardzo odporny na obciążenia termiczne,
 • łatwy w obróbce,
 • 1-komponentowy,
 • bez zapachu,
 • szybko schnący,
 • ekologiczny

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

 • do wzmacniania nasiąkliwych i/lub zwietrzałych podłoży betonowych oraz jastrychów wewnątrz i na zewnątrz budynków,
 • tworzy system paroprzepuszczalny i odporny na nasiąkanie olejami,
 • może być stosowany na wszystkich posadzkach przemysłowych na bazie cementu, z dużym obciążeniem mechanicznym i termicznym, np. na powierzchniach produkcyjnych w przemyśle metalurgicznym oraz w odlewniach, po których jeżdżą wózki podnośnikowe wyposażone w ciężkie opony gumowe i poliamidowe.

ZUŻYCIE

ok. 150 do 300 g/m2 na podłożu betonowym.
Zużycie na powierzchniach betonowych jest uzależnione, od jakości i chłonności podłoża.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

weber.floor 4720 (DEITERMANN SV) należy przechowywać i przewozić w oryginalnych, dobrze zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach i temperaturze nie mniejszej niż +10°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

W myśl przepisów ADR weber.floor 4720 (DEITERMANN SV) jest bezpieczny w transporcie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, wolne od pyłu, luźnych elementów, smarów, tłuszczy i innych zanieczyszczeń działających antyadhezyjnie.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

weber.floor 4720 (DEITERMANN SV) nakładać szczotką lub wałkiem w formie nierozcieńczonej, aż do nasączenia podłoża. Należy unikać tworzenia się kałuż, ponieważ w przeciwnym razie mogą powstać błyszczące, ciemniejsze miejsca. W przypadku mocno nasiąkliwych posadzek betonowych możliwe jest również nałożenie rozpylaczem bezsprężarkowym: ciśnienie 2-4 bar, dysza ok. 2 mm, kąt natrysku 40-80° promienia płaskiego. W przypadku podłoży nasiąkliwych weber.floor 4720 (DEITERMANN SV) nie tworzy zamkniętej powłoki, a reaguje z elementami składowymi podłoża cementowego tworząc podobną do szkła, niezwykle twardą strukturę krzemianową, która stanowi wzmacniającą impregnację powierzchni istniejącego podłoża.
Przy stosowaniu na zewnątrz pokryta powierzchnia musi być chroniona przez 24 godziny przed deszczem i wilgocią. Przy nakładaniu preparatu na powierzchnie świeżej zaprawy ogranicza się proces schnięcia. Szkło i aluminium ulegają zaplamieniu preparatem. Zanieczyszczone powierzchnie szkła i aluminium należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. 
Uwaga: Preparat nie nadaje się do podłoży gipsowych i anhydrytowych.

DANE TECHNICZNE

Baza: krzemiany
Kolor: bezbarwny
Gęstość: ok. 1,1 g/cm3
Lepkość: < 100 mPas
Zużycie materiału: ok. 150 do 300 g/m2 na podłożu betonowym. Zużycie na powierzchniach betonowych jest uzależnione, od jakości i chłonności podłoża
Temperatura podłoża i powietrza: + 5°C do + 30°C
temperatura każdego podłoża musi wynosić co najmniej 3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy

Wilgotność względna powietrza:

 • w 5°C maksymalnie 85%
 • w 30°C maksymalnie 85%

7 innych produktów w tej samej kategorii: