weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) kolor żółto szary opak. 5 kg Zobacz większe

weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) kolor żółto szary opak. 5 kg

Nowy produkt

weber.tec 944 jest 1-komponentową żywicą poliuretanową, twardniejącą pod wpływem wilgoci. Nadaje się szczególnie do wykonywania uszczelnień w środowisku mokrym i wilgotnym. Zetknięcie się tego preparatu z wilgocią powoduje jego spęcznienie i utwardzenie. W zależności od temperatury i wilgotności weber.tec 944  może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość. 

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Szczególne właściwości produktu:

  • jest 1-komponentową żywicą poliuretanową, twardniejącą pod wpływem wilgoci,
  • może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość,
  • odporna jest na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów

DANE TECHNICZNE

Baza:

1-komponentowa żywica poliuretanowa

Rozpuszczalnik:

nie występuje

Barwa:

szarożółta

Konsystencja:

płynna

Gęstość:

ok. 1,02 kg/dm3

Odporność termiczna:

  •                         ok. +70°C (wilgotne ciepło)
  •                         ok. +80°C (suche ciepło)

Czas twardnienia:

ok. 2 dni

Punkt zapłonu:

200°C

ZASTOSOWANIE

weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) nadaje się do wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienia rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach. Stosuje się go również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym.    

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

 Wskazówki ogólne

Preparat w stanie nieutwardzonym jest niebezpieczny w kontakcie dla istot żywych, należy zachować należytą ostrożność (nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, okulalary lub maskę na twarz)

Podłoże

Podłoże musi być lekko wilgotne, musi być mocne, przyczepne, czyste, bez oleju i tłuszczy ze względu na przyczepność zaprawy zamykającej szczelinę.

Przygotowanie produktu

Żywica po otwarciu opakowania jest gotowa do zastosowania. Jeżeli iniekcja przeprowadzana jest w obszarze występowania wody, zaleca się wtedy dodawanie przyspieszacza. Przyspieszacz weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2BS)dodaje się do weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) poprzez wymieszanie. Dawka przyspieszacza waha się w granicach od 0,5 do 5%. Po wymieszaniu powstałą substancję należy od razu zużyć.

Dodanie przyspieszacza weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2BS) w ilości 0, 5% dwukrotnie przyspiesza szybkość reakcji preparatu weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2). Szybkość ta zależy od ilości wody i temperatury. Objętość pianki ulega zwiększeniu.

Aplikacja

  • Sposób nanoszenia: iniekcja, wlewanie

Warunki aplikacji

  • Temperatura powietrza i obiektu podczas stosowania: +10°C do +35°C 

Metoda iniekcji ciśnieniowej

Wg tej metody weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) wtłaczany jest za pomocą pompy iniekcyjnej do szczeliny (spękania) pod ciśnieniem od 10 do 200 barów w zależności od wytrzymałości konstrukcji na ściskanie. Podczas iniekcji należy postępować w następujący sposób: szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię w sąsiedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach. Następnie należy nawiercić otwory w odpowiednich odstępach i zamocować pakery śrubowe (wkręcane) lub udarowe (wbijane). Rysy pomiędzy zamocowanymi pakerami należy zaszpachlować preparatem weber.xerm 848 (DEITERMANN Multipox FK). Potem należy poczekać, aż szpachla stwardnieje tak, aby podczas iniekcji nie wyciekał wtłaczany materiał. Po stwardnieniu szpachli można zacząć iniekcję. Jeżeli podczas wtłaczania utrzymuje się stałe ciśnienie na jednym pakerze, wówczas można przejść na drugi i dalej kontynuować iniekcję.

Metoda wlewania

W przypadku powierzchni poziomych nawierca się otwory wlewowe w odstępie 50 do 100 cm, na głębokość 20 do 50 cm. Nawiercony otwór powinien mieć średnicę od 2 do 5 cm. Miejsca, gdzie istnieje obawa, że wlewana żywica może wycieknąć na boki lub na dół, należy uszczelnić preparatem weber.rep 760 (CERINOL Fix). Następnie można rozpocząć wlewanie preparatu weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2). Preparat należy natychmiast dolewać, jeżeli zwierciadło cieczy w otworze wlewowym opada. W przypadku powierzchni pionowych, rysy należy uszczelniać odcinkowo preparatemweber.rep 760 (CERINOL Fix), a następnie wlewać powoli żywicę iniekcyjną powyżej tego uszczelnienia. Należy tak wlewać preparat, aby powietrze uciekało do góry, a nie zostawało w otworze wlewowym. Rysy, spoiny lub puste miejsca przeznaczone do uszczelniania muszą być wilgotne, a jeżeli takie nie są, należy je nawilżyć. Po zakończeniu wlewania otwory wlewowe i rysy należy zamknąć preparatem weber.rep 760 (CERINOL Fix).

Czyszczenie narzędzi

Po najpóźniej 1-2 godzinach od skończenia pracy należy starannie wymyć pompę rozcieńczalnikiem weber.sys 992 (Verdunnung AX).

Pielęgnacja:

  • Czas twardnienia: ok. 2 dni przy +20°C

7 innych produktów w tej samej kategorii: